Novosti

Predavanje u Klinici za neurologiju, KB Sv. Duh u Zagrebu

Paulina Pavić sudjelovala je u školi Neuro/Biofeedback terapije u organizaciji Klinike...

21. 12. 2018.

Gostovanje na međunarodnoj strukovnoj konferenciji u Mariboru

Kao pozvani predavač na konferenciji na temu inovativnih pristupa stručne podrške djeci...

21. 10. 2018.

Radionica na 26. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa - Sv. Martin na Muri 2018

Tema ovogodišnje konferencije psihologa je Kvaliteta života kroz životni vijek -...

9. 09. 2018.