Gostovanje na međunarodnoj strukovnoj konferenciji u Mariboru

Kao pozvani predavač na konferenciji na temu inovativnih pristupa stručne podrške djeci i mladima sa posebnim potrebama, Paulina Pavić, Neurofeedback terapeut i edukator  održati će radionicu “Teoretske i empirijske osnove primjene neurofeedbacka u tretmanu djece s poteškoćama”.

Izdvajamo iz sažetka: "Neurofeedback  je nova terapijska metoda koja se primjenjuje u bolnicama, terapijskim ustanovama, institucijama i privatnim praksama. Iako metoda ima široku primjenu s djecom i odraslima, najveći dio svoje primjene nalazi upravo s populacijom djece s poteškoćama u razvoju.  Cilj ove radionice je upoznati sudionike s osnovnim postavkama neurofeedbacka i razmotriti različite mogućnosti primjene. Sudionici će uživo moći vidjeti izvođenje neurofeedback  treninga, iskusiti kako izgleda trening za klijenta, a kako za terapeuta."

Cjelokupni program konferencije koja se odvija u sklopu pilot projekta na Filozofskom fakultetu u Mariboru 15.11.2018. pogledajte ovdje

http://www.osgusi.si/files/2018/10/PROGRAM.pdf