Godišnji razgovori

Pokušaji da se integrira organizacijska strategija sa ljudskom stranom poduzeća najveći su izazov upravljanja ljudskim potencijalima. Djelatnici su ti koji interpretiraju strategiju poduzeća i kroz svoje akcije ju svakodnevno implementiraju. Od njih u konačnici ovisi kako će strategija biti provedena.

Mnogi menadžeri se u današnjim uvjetima tjesne kompetitivne prednosti pitaju kako dobiti najviše od svojih zaposlenika? Ovo pitanje ne odnosi se samo na to kako ih pridobiti da više rade nego i kako da njihovo djelovanje bude u smjeru postavljene strategije kompanije. U tome vam može pomoći implementacija sustava godišnjih razgovora u svrhu praćenja razvoja djelatnika i upravljanja radnom uspješnošću.

Godišnji razgovori temelj su upravljanja ljudskim potencijalima jer se putem njih događa sve ono najvažnije u karijeri pojedinca: planiranje njegove budućnosti u kompaniji, nagrađivanje, razvoj i korektivne radnje. Ono integrira sve te procese u jedan, sveobuhvatan i dosljedan sustav.

Naš program uvođenja i razvoja procesa godišnjih razgovora i upravljanja radnom uspješnošću ima slijedeće ključne elemente:

  • Kreiranje sustava u suradnji s menadžementom kako bi on komunicirao viziju i organizacijske ciljeve svim zaposlenima
  • Edukacija i trening menadžmenta za postavljanje ciljeva, procjenu uspješnosti i vođenje godišnjih razgovora
  • Stvaranje pogodne organizacijske klime za uvođenje sustava praćenja uspješnosti
  • Evaluacija i unapređenje procesa godišnjih razgovora