Profesionalna selekcija

Psihologijska testiranja

Radna mjesta u dinamičnim organizacijama postaju sve zahtjevnija, a razina traženih sposobnosti, znanja i vještina sve veća. Zapošljavanje i promoviranje zaposlenika ukoliko je stručno odrađeno daje mogućnost organizaciji da stekne nove vještine i poboljša svoje organizacijske vrijednosti.

Mnoge su kompanije već prepoznale da metoda klasičnog selekcijskog intervjua često nije dovoljna za procjenu svih krakteristika koje su bitne za pojedina radna mjesta. Kad nam je potrebna pouzdanija procjena primjenom psihometrijskih metoda u kombinaciji sa strukturiranim psihologijskim intervujom detaljnije opažamo sposobnosti i osobine ličnosti kandidata i na temelju objektivnih pokazatelja odabiremo onog koji će najviše pridonjeti organizaciji na budućem radnom mjestu.

Centar procjene (Assesment centar)

Centar procjene je napredna tehnika selekcije kandidata za pojedina radna mjesta unutar kompanije. Pomoću centra procjene možete otkriti talente u svojoj kompaniji, odabrati nove zaposlenike ili identificirati one koji su spremni za promociju na novo i zahtjevnije radno mjesto.

Specifičnost centra procjene je u sveobuhvatnosti primjenom različitih tehnika i objektivnosti postignutom višestrukim promatračima i standardiziranim postupcima. Tehnika se sastoji od brojnih vježbi u kojima trenirani procjenjivači sagledavaju uspješnost pojedinih kandidata. Vježbe simuliraju različite poslovne situacije koje zahtjevaju tražene kompetencije, a prije svega snalažljivost, kreativnost i primjenu naučenih znanja.

Upotpunite li svoj standardni proces selekcije ili interne promocije centrom procjene povećat ćete valjanost selekcijskog postupka. Istraživanja pokazuju da odluka o izboru kandidata koja se donosi na bazi analize iskazanih kompetencija u centru procjene najbolje predviđa kandidatovu uspješnost u poslu.

Razvojni centar (Development centar)

Cilj razvojnog centra je identificirati potencijale zaposlenika unutar kompanije, postaviti njihove individualne ciljeve i planove karijere. Rezultat dobro provedenog razvojnog centra je usmjeravanje i razvijanje zaposlenika sukladno njhovim potrebama koje smo zajedno identificirali.

U razvojnom centru naglasak je na međusobnim različitostima koje zajedno otkrivamo i prezentiramo kako bi poslodavac mogao imati individualan pristup razvoju svojih zaposlenika.

Vrijednost ove metode je što su zaposlenici uključeni u taj proces učenja i potaknuti da razmišljaju o svojoj vlastitoj karijeri i prostorima za napredak. Procjenjivači promatraju, klasificiraju ponašanja i evaluiraju. Povratnu informaciju sudionicima daju kroz čitavi proces kako bi oni stekli sliku o svojim kompetencijama i razvili ideje o vlastitom napredovanju. Na ovaj način sudionici dobiju uvid u sliku vlastitih kompetencija – onako kako ih vide drugi, a često imaju priliku raditi na njima i tijekom samog razvojnog centra.