Mentorstvo

Sposobnost učenja predstavlja osnovu organizacijske uspješnosti i preživljavanja, osobito u dinamičnim i neizvjesnim uvjetima poslovanja kakvi su prisutni danas. Organizacije se značajno međusobno razlikuju prema svom kapacitetu za učenje, promjenu i poboljšanje. Idealna radna sredina je učeća organizacija gdje djelatnici kontinuirano izgrađuju svoje sposobnosti kako bi ostvarili rezultat, gdje se njeguju novi obrasci razmišljanja i gdje ljudi neprestano uče kako učiti. Efikasan sustav mentorstva jedna je od najjačih poluga razvoja učeće organizacije jer ohrabruje učenje i olakšava transfer znanja i vještina.
Danas uspješne organizacije široko primjenjuju sustave mentorstva za razvoj kompetencija. Jednom implementiran, model mentorstva se s vremenom evaluira i usavršava. Postoje raznovrsne primjene modela mentorstva: za novozaposlene djelatnike, za razvoj menadžera, e – mentorstvo, grupna mentorstva i slično.

Naš program uvođenja i razvoja sustava mentorstva u radne sredine uključuje:

  • osmišljavanje i implementaciju sustava mentorstva
  • trening za mentore (komunikacijske vještine, davanje povratne informacije, postavljanje ciljeva, praćenje razvoja)
  • evaluaciju i poboljšanje učinovitosti sustava mentorstva.