Razvoj rukovoditeljskih kompetencija

U svom radu rukovoditelji se često susreću sa situacijma koje predstavljaju izazov njihovim rukovoditeljskim vještinama, osobito sposobnostima motiviranja, pozitivne komunikacije i situacijskog upravljanja timom. Ukoliko rukovoditelj nema potporu razvoju svojih vještina, takve situacije rezultiraju zanemarivanjem problema i jačim usmjeravanjem na posao nego na ljude. Ne suočavanje sa problemima rukovođenja dodatno demotivira njegove djelantike, rukovoditelj gubi kredibilitet i pojavljuje se tzv. negativna spirala koja djeluje na uspješnost i motivaciju u timu.

Stručna edukacija i trening vještina koji je kreiran prema potrebama organizacije u koju dolazimo može značajno podići kompetencije rukovoditelja, a time i preuzimanje odgovornosti za uspješnost svih pojedinaca u timu. Neki od naših treninga su:

  • Komunikacijske vještine
  • Vještina vođenja selekcijskog intervja
  • Trening vođenja godišnjih razgovora
  • Motiviranje djelatnika
  • Upravljanje konfliktima
  • Organizacijske vještine
  • Upravljanje promjenom
  • Razvoj timova