Supervizija za neurofeedback terapeute

Neurofeedback supervizija za kliničare

Neurofeedback supervizija se održava mjesečno, telefonskim konferencijama. Za vrijeme supervizije imate mogućnost diskutirati probleme na koje ste naišli u praksi i riješiti te probleme uz pomoć kolega terapeuta i supervizora. Vaša pitanja mogu se odnositi na pojedine klijente, osnovna znanja o kliničkoj primjeni ili tehničke poteškoće. Broj terapeuta je limitiran na 5 jer svi u grupi trebaju imati priliku diskutirati svoje dileme i izazove. Nazvat ćemo vas Skypom ili telefonski na datum koji odaberete i dodati vas u konferenciju. Dakle, ne morate putovati k nama, možete imati superviziju kod kuće ili u svom uredu. Pojedina supervizija je u trajanju od 1 sat.

Registrirati se trebate najkasnije 3 dana prije datuma održavanja. Supervizije se plaćaju unaprijed, račun ćete dobiti po prijavi.

Redovite supervizije se održavaju svakog prvog četvrtka u mjesecu u 20 sati. Moguće je telefonski dogovoriti superviziju i van redovnog termina.

Datume održavanja tečaja i mogućnost prijave provjerite ovdje.

Galerija

Cijena supervizije je 300,00 kuna.