Od kada se primjenjuje neurofeedback?

Iako su prva istraživanja koja dokazuju pozitivan učinak neurofeedbacka na funkcioniranje živčanog sustava provedena pred 40 godina on tek nedavno ulazi u širu primjenu i postaje dostupan javnosti kao terapijska metoda. Neuroznanost je u protekla dva desetljeća pokazala da je ljudski mozak daleko plastičniji nego što se prethodno smatralo. Danas znamo da se mozak mijenja tijekom čitavog života pojedinca i da su veze između neurona dinamične te mogu se vrlo brzo mijenjati. Pokazalo se da se neuroni mogu obnoviti, a uništenu funkciju nekog dijela mozga, zbog neke bolesti, fizičke traume ili moždanog udara, može na sebe preuzeti neki posve drugi neuralni krug. Mozak je dakle, puno otvoreniji za promjene nego što se donedavno smatralo. Neurofeedbackom ga možemo potaknuti na samoobnavljanje.

Neurofeedback metoda međutim predstavlja revoluciju u terapijskom pristupu i propituje ustaljene ideje i koncepte. To je mlada znanost, često osporavana zbog nedovoljno provedenih kontroliranih istraživanja i njegov puni potencijal još uvijek je u otkrivanju.