Koliko traju učinci NF terapije?

Istraživanja pokazuju da su učinci neurofeedbacka generalno govoreći trajni, primjerice istraživanja s ADHD-om, ovisnicima i slično. Međutim, moguće je da se uslijed određenih životnih okolnosti mozak vrati u suboptimalno stanje. U tom slučaju u praksi klijenti se vraćaju na neurofeedback trening i potrebno je mali broj treninga da se mozak „podsjeti“ na svoje optimalno funkcioniranje.

Za klijente je važno da u tjednima dok traju NF treninzi i svojim ponašanjem, odnosno bihevioralnim promjenama potkrepljuju stvaranje novih neuralnih mreža koje prevladavaju nad starim. Važno je koristiti svoju novu mentalnu slobodu kako bi donijeli zdravije izbore i proveli promjene koje trebate napraviti u svom životu. Neurofeedback se može provoditi samostalno, no kod ozbiljnijih poremećaja odlične rezultate daje upravo kao suportivna terapija. Vrlo dobro se nadopunjava s psihoterapijom, radnom terapijom, logoterapijom i slično, gdje terapeuti koji rade s klijentima koji treniraju i neurofeedback primjećuju vrlo brz i skokovit napredak.
  
Mozak prirodno teži uravnoteženom i stabilnom funkcioniranju, pa je nakon što ste završili ciklus neurofeedback treninga teže izići iz ravnoteže i lakše se vratiti u ravnotežu.