Koliko traje biofeedback terapija?

Trajanje programa i dinamika rada se definiraju individualno. Većini klijenata treba 10 tak treninga da bi postigli ciljeve. Čitav proces od prvog stupanja u kontakt do završetka terapije odvija se u čeitri koraka.

1/ Individualne konzultacije

Prvi sastanak služi za razmjenu informacija između terapeuta i klijenta. Klijent daje informacije o svojem zdravstvenom stanju i poteškoćama. Terapeut razjašnjava klijentu kako izgleda biofeedback trening i što se od njega očekuje.

2/ Inicijalna procjena – stres test

U drugom koraku provodimo stres test protokol koji nam pomaže realno sagledati reakciju organizma na stres i tijek oporavka od stresa. Temeljem informacija dobivenih iz testa i intervjua kreira se individualni trening protokol.

3/ Ciklus treninga

Trajanje programa i dinamika rada se definiraju individualno. Većini klijenata treba desetak treninga da bi postigli ciljeve. Pojedinačni trening traje oko 30 minuta.Optimalna učestalost dolazaka je 2 do 3 puta tjedno.

4/ Završna procjena

Nakon određenog broja treninga provedemo ponovnu procjenu simptoma. Osim završnog intervjua u kojem uspoređujemo simptome prije i nakon terapije, ponavljamo i stres test kako bismo usporedili sadašnje fiziološke parametre s inicijalnim stres testom. Iz satističke analize rezultata i subjektivne procjene smanjenja simptoma zaključujemo o efikasnosti treninga.