Koliko traje neurofeedback terapija?

Trajanje programa i dinamika rada se definiraju individualno. Većini klijenata treba 20 do 40 treninga da bi postigli ciljeve. Čitav proces od prvog stupanja u kontakt do završetka terapije odvija se u čeitri koraka.

 

1/ Individualne konzultacije

U prvom koraku klijent se detaljno informira prije nego što je spreman započeti proces treninga. Individualne konzultacije uključuju upoznavanje s metodom, ograničenjima i širim kontekstom terapije. Važno je da klijent razriješi sve nedoumice vezane za metodu prije nego što započne proces treninga.

 

2/ Inicijalna procjena

U drugom koraku identificiramo ciljeve na kojima klijent želi raditi. U svrhu bazične procjene primjenjujemo klinički intervju, check liste, i psihologijske testove, primjerice standardizirani test pažnje koji je često dio inicijalne procjene. Temeljem rezultata  procjenjujemo koliko može neurofeedback  u specifičnom kontekstu biti korisan, postavljamo očekivanja i određujemo željene ishode. Iz svih dobivenih informacija terapeut izrađuje osobni plan neurofeedback tretmana. Prvi trening također je dio inicijalne procjene.

 

3/ Ciklus treninga

Jedan ciklus sastoji se od 20 treninga. Pojedinačni trening traje oko 45 minuta. Optimalna učestalost treninga je 2 do 3 puta tjedno, a u pojedinim slučajevim preporučuje se raditi svaki dan. Minimalna učestalost dolazaka je jednom tjedno.

 

4/ Završna procjena

Nakon 20 tretmana napravit ćemo ponovnu procjenu kako bismo sagledali efikasnost neurofeedback treninga i moguću potrebu za nastavkom. Završna procjena obično uključuje retest primjenjenih testova. Od trenutka kad se postignu ciljevi klijentima se preporuča nastaviti dolaziti još 5-10 tretmana kako bi se prevenirao povratak neželjenih simptoma.