Govorno jezične poteškoće

"Leonov primarni problem jesu poteškoće u razvoju govora, odnosno jezičnom razumijevanju te, s tim povezanim izražavanjem, odnosno poteškoćama socijalne interakcije i  komunikacije. U nekoliko prvih neurofeedback terapija nismo zamjećivali osobite promjene u djetetovom ponašanju i svakodnevnom funkcioniranju, no -  s vremenom se one ipak uočavaju. Kako smo se (kao roditelji)   usuglasili s terapeuticom, zamolili smo i ostale osobe iz Leonovog okružja (tete u vrtiću, druge terapeute - logopede) da nam daju povratne informacije  ako uoče promjene. Pa se tako s vremenom pokazalo da je njegova pažnja bolja, manje se uočava psihomotorni nemir i/ili napetost te je spremniji ulasku u direktnu interakciju s vršnjacima u vrtiću. Pokazuje više interesa za crtanje i grafomotoričke vježbe. U svim zadacima, igrama i aktivnostima sada sudjeluje jednako kao i ostala djeca u skupini (neke čak i brže i spretnije - osobito kognitivne zadatke, a katkada uz poticaj i vođenje). U zadnje vrijeme se uočava i bolja verbalizacija, više pitanja postavlja i češće sudjeluje u 'razgovorima'. 

Iako je u početku bio plašljiv i pokazivao znatan otpor postavljanju elektroda, strah se svakim treningom smanjivao i Leon danas rado dolazi na treninge što mi pokazuje da se ugodno osjeća tijekom treninga. Da sada smo prošli 20 treninga i naša želja je da ostanemo u tretmanu dok god vidimo da Leon napreduje."

                                                                                                                                  Mama od Leona (7)